Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

beautysuccubus
21:37
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
beautysuccubus
21:37
9432 141c 500
beautysuccubus
21:37
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772 viabloodymonk bloodymonk
beautysuccubus
21:36
2520 8fbf 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajointskurwysyn jointskurwysyn
beautysuccubus
21:36
beautysuccubus
21:36
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
beautysuccubus
21:33
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
beautysuccubus
21:32
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viabottlegreen bottlegreen
beautysuccubus
21:31
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viajointskurwysyn jointskurwysyn
beautysuccubus
21:30
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 29 2018

beautysuccubus
22:45
4951 c9e0 500
Reposted fromtichga tichga viajointskurwysyn jointskurwysyn
beautysuccubus
22:44
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viabetterthanlies betterthanlies
beautysuccubus
22:43
0348 6e71
Reposted fromEtnigos Etnigos viabloodymonk bloodymonk
beautysuccubus
21:38
beautysuccubus
21:38
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viabetterthanlies betterthanlies
beautysuccubus
21:37
Nocami gotują mnie, inne decyzje
Nadchodzą kiedy śpię, skutecznie psują mi dzień
— Dawid Podsiadło

June 04 2017

beautysuccubus
21:42

"Ostatnio mam twarz smutnego idioty i nie mam ochoty do śmiechu. Jest zbyt ładna pogoda i mam zbyt zbolałą duszę, żeby się cieszyć."

Tomek Beksiński

beautysuccubus
21:42
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn
beautysuccubus
21:37

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
beautysuccubus
21:36
1717 7ed0
Reposted fromnfading nfading viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl